Sluzby  O  nás j  Reference NOV

Fotogaleriecisteni1

Čištění vodní plochy od řasy

cisteni2

Čištění vodní plochy od řasy

zemni1

Zemní a výkopové práce

zemni2

Zemní a výkopové práce

AnenskeUdoli2020 1

Zemní práce - křižovatka Anenské údolí 2020

AnenskeUdoli2020 2

Zemní práce - křižovatka Anenské údolí 2020

Habartov Boden 2012 2

Habartov Boden 2012

Regulace Bílého potoka v Nových Hamrech 2011

cyklostezka Horní Ždár Jáchymov pro firmu Eurovia CS

cyklostezka Horní Ždár 2013 - Hitashi ZX 35

Zámeček Kamený dvůr dovoz pitné vody 3

Dovážení pitné vody do zámečku Kamenný Dvůr   

čištění čerpací stanice kanalizace

Čištění kanalizace speciálním vozidlem kombi 14

čištění kanalizace tlakovou vodou CAK8

Čištění kanalizace tlakovou vodou vozidlem MK8

Regulace Bílého potoka v Nových Hamrech 2012

Regulace Bílého potoka v Nových Hamrech 2012

Copyright (c) 2012 VOSS a.s., created by ITCOM